قزوین

دکتر رسول مقدم

دکتر رسول مقدم
عمومی-زیبایی-عصب کشی-اطفال
ساعت کاری : یکشنبه دوشنبه سه شنبه 15 الی 21
قزوین خیام شمالی کوچه تابان پلاک 27

دکتر دندان مجری تخفیف های دندانپزشکی
عنواننوع درمانقیمت پایه در متریال (تومان) قیمت در تخفیف 30%
روتینپانسمان2000014000
روتینمعاینه و تکمیل پرونده3200022400
روتینست یکبار مصرفرایگانرایگان
روتینرادیوگرافی پری اپیکال4280029960
روتینبروساژ هر فک5000035000
روتینجرم گیری و بروساژ هرفک250000175000
عصب کشیعصب کشی تک کانال480000336000
عصب کشیعصب کشی دو کانال660000462000
عصب کشیعصب کشی سه کانال970000679000
عصب کشیعصب کشی چهار کانال1040000728000
عصب کشیعصب کشی مجدد قدام500000350000
عصب کشیعصب کشی مجدد خلفی1276000893200
عصب کشیعصب کشی هر کانال اضافه10000070000
عصب کشیاندوی تخصصی هر کانال(کلسیفیه)500000350000
عصب کشیپالپوتومی اورژانسی250000175000
ترمیمیترمیم با آمالگام یک سطحی450000315000
ترمیمیترمیم با آمالگام دو سطحی500000350000
ترمیمیترمیم با آمالگام سه سطحی550000385000
ترمیمیترمیم و بیلدآپ با آمالگام600000420000
ترمیمیترمیم یک سطحی همرنگ450000315000
ترمیمیترمیم دو سطحی همرنگ500000350000
ترمیمیترمیم سه سطحی همرنگ550000385000
ترمیمیترمیم و بیلدآپ با کامپوزیت600000420000
ترمیمیکف بندی5000035000
ترمیمیفایبر پست9000063000
ترمیمیبستن فاصله بین دندان ها500000350000
ترمیمیپین داخل عاج9500066500
ترمیمیپین داخل کانال هر عدد10000070000
زیبایی و ترمیمیبلیچینگ مطب هر فک16000001120000
زیبایی و ترمیمیبلیچینگ در منزل15500001085000
زیبایی و ترمیمیکامپوزیت زیبایی ips هر واحد1100000770000
زیبایی و ترمیمیکامپوزیت زیبایی سوییسی و ژاپنی940000658000
زیبایی و ترمیمیپالیش کامپوزیت13000091000
زیبایی و ترمیمیلمینیت سرامیکی هر واحد25000001750000
زیبایی و ترمیمیروکش pfm1000000700000
زیبایی و ترمیمیروکش zirconia1300000910000
زیبایی و ترمیمیچسباندن بریج قدیمی14000098000
زیبایی و ترمیمیروکش موقت14000098000
زیبایی و ترمیمیچسباندن مجدد روکش9000063000
زیبایی و ترمیمیپست ریختگی500000350000
زیبایی و ترمیمیخارج کردن پین یا پست250000175000
زیبایی و ترمیمیدست دندان کامل دو فک70000004900000
زیبایی و ترمیمیدست دندان کامل تک فک38000002660000
زیبایی و ترمیمیپارسیل آکریلی تا 5 دندان17000001190000
زیبایی و ترمیمیپارسیل کروم کبالت25000001750000
زیبایی و ترمیمیپارسیل تک دندان450000315000
زیبایی و ترمیمیترمیم پروتز شکسته300000210000
زیبایی و ترمیمینایت گارد سخت500000350000
زیبایی و ترمیمینایت گارد نرم380000266000
زیبایی و ترمیمیفیلیپر تا دو دندان600000420000
زیبایی و ترمیمیفیلیپر تا 5 دندان950000665000
زیبایی و ترمیمیریلاین هر فک900000630000
کشیدنکشیدن دندان قدامی160000112000
کشیدنکشیدن دندان خلفی250000175000
کشیدنکشیدن ریشه قدامی210000147000
کشیدنکشیدن ریشه خلفی13000091000
کشیدنبازکردن آبسه داخل دهانی12000084000
کشیدنجراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه750000525000
کشیدنجراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه950000665000
کشیدنهرعدد بخیه5000035000
کشیدنکشیدن دندان عقل فک بالا270000189000
کشیدنکشیدن دندان عقل فک پایین270000189000
کشیدنکشیدن دندان عقل نهفته در نسج نرم750000525000
کشیدنکشیدن دندان عقل نهفته در نسج سخت950000665000
اطفالکشیدن دندان شیری قدامی12000084000
اطفالکشیدن دندان شیری خلفی150000105000
اطفالکشیدن ریشه قدامی150000105000
اطفالکشیدن ریشه خلفی200000140000
اطفالفضا نگهدارنده ثابت یکطرفه600000420000
اطفالفضا نگهدارنده ثابت دو طرفه650000455000
اطفالترمیم یک سطحی آمالگام330000231000
اطفالترمیم دو سطحی آمالگام350000245000
اطفالترمیم آمالگام بیلداپ380000266000
اطفالترمیم یکسطحی با کامپوزیت350000245000
اطفالترمیم دو سطحی با کامپوزیت380000266000
اطفالهرواحد s.s.c480000336000
اطفالفیشور سیلنت280000196000
اطفالپالپوتومی دندان قدامی320000224000
اطفالپالپوتومی دندان خلفی420000294000
اطفالپالپکتومی دندان قدامی350000245000
اطفالپالپکتومی دندان خلفی45000003150000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *